ÖSD KID A1

ПИСЬМОВИЙ ЕКЗАМЕН

Загальна тривалість: 55 хв.

ЧИТАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

коротка анкета

глобальне розуміння тексту, стратегії читання

упорядкувати питання-відповідь

30 хвилин

10

Завдання 2

історія в картинках

глобальне та детальне розуміння тексту

упорядкувати картинка-текст

10

Завдання 3

стаття з молодіжного журналу

глобальне та детальне розуміння тексту, граматика тексту

вставити слова в текст

10

Всього балів

30

АУДІЮВАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

5 текстів 6 картинок

(програється1 раз)

глобальне розуміння тексту

підібрати до кожного текста картинку

10 хвилин

10

Завдання 2

запис на автовідповідач

(програється 2 рази)

детальне розуміння тексту

записати потрібну інформацію

10

Завдання 3

5 коротких інтерв’ю

(програється 1 раз )

глобальне та детальне розуміння тексту

вибрати правильну відповідь (поставити хрестик)

10

Всього балів

30

ПИСЬМО

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання

лист та вказівки щодо відповіді на нього

кероване писання з метою комунікації

написати відповідь на лист за заданими параметрами

(30 слів)

15 хвилин

10

Критерії оцінювання:
Повнота виконання завдання (0-2  бали)
Комунікативна доцільність (0-2  бали)
Текст / побудова/ зв’язаність тексту (0-2  бали)
Лексика (0-2  бали)
Граматика (0-2  бали)

Всього балів

10

Мінімальний прохідний бал за письмовий екзамен

35

Зразок письмового екзамену з відповідями

УСНИЙ ЕКЗАМЕН

ГОВОРІННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Підготовка

на підготовку видаються матеріали до другого завдання

10 хвилин

Завдання 1

3 червоні і 2 сині картки з простими запитаннями про себе

вільне говоріння

монолог

відповісти на запитання про себе

10 хвилин

12

Критерії оцінювання:
Повнота виконання завдання (0-4 бали)
Зрозумілість, вимова, інтонація (0-4 бали)
Граматика (0-4 бали)

Завдання 2

описання ситуації, підказки

вільне говоріння, інтерактивне, діалог

рольова гра з підказкою у вигляді картинки

18

Критерії оцінювання:
Повнота виконання завдання (0-6 балів)
Зрозумілість, вимова, інтонація (0-6 балів)
Граматика (0-6 балів)

Мінімальний прохідний бал за усний іспит

14

Зразок усного екзамену

Шкала оцінок:

sehr gut bestanden

дуже добре

gut bestanden

добре

bestanden

складено

nicht bestanden

не складено

100-90 балів

89-75 балів

74-49 балів

48-0 балів

Дати іспитів у 2020 р.

Дати проведення
іспитів ÖSD
у 2020 році
19-20 серпня 2020
10-11 жовтня 2020
12-13 грудня 2020
Детальніше>>
Записатися на екзамен

Останні новини