ÖSD Zertifikat B2

ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche

Загальна тривалість письмового екзамену: 3 год. 30 хв

Читання

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

Стаття з газети чи журналу (приблизно 550 слів)

глобальне та детальне розуміння прочитаного тексту

5 запитань до тесту с 3-ма варіантами відповіді

1 година 30 хвилин

5

Завдання 2

5 уривків з статей і 10 заголовків (приблизно 450 слів)

розуміння ключових положень тексту

Необхідно співставити вирізки з статей і заголовки

5

Завдання 3

Стаття з газети чи журналу с прогалинами в словах (приблизно 130 слів)

детальне розуміння прочитаного тексту, граматика, лексика, мовні структури та вирази

20 слів с прогалинами

5

Завдання 4

Рекламний лист (200 слів)  з прогалинами

детальне розуміння прочитаного тексту, лексика, мовні структури

10 пропущених слів

5

Всього балів

20

Мінімальний прохідний бал

7

Аудіювання

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

уривок з радіопередачі

слухається 2 рази.

глобальне та детальне розуміння почутого

10 запитань в форматі правильно/ неправильно

15

10

Завдання 2

діалог

слухається 1 раз

селективне аудіювання

10 відомостей, які потрібно вписати в таблицю

15

10

Всього балів

20

Мінімальний прохідний бал

7

Письмо

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

об’ява + реклама (приблизно 120 слів)

вміння писати формальні листи

лист-скарга з перерахуванням вказаних у завданні скарг

1 год. 30 хв.

15

Критерії оцінювання:

Повнота виконання завдання (-3-0 балів)

Комунікативна та соціолінгвістична доцільність

/ вид тексту (0-2 бали)

Структура тексту /зв’язність (0-2 бали)

Лексика (0-5 балів)

Граматика (0-5 балів)

Завдання 2

На вибір:

а) 3 точки зору з дискусії

б) 3 заголовки в газетах

есе-аргументація, вираження різних думок з обраного питання

есе, мінімум 120 слів на задану тематику

15

Критерії оцінювання:

Повнота виконання завдання (-3-0 балів)

Комунікативна та соціолінгвістична доцільність

/ вид тексту (0-2 бали)

Структура тексту /зв’язність (0-2 бали)

Лексика (0-5 балів)

Граматика (0-5 балів)

Всього балів

30

Мінімальний прохідний бал

10

Мінімальний прохідний бал за письмовий екзамен

42

Зразок письмового екзамену з відповідями

Говоріння*

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Підготовка

на підготовку видаються матеріали до завдання 1 і 3

20

Завдання 1

ситуація в літаку, потязі: знайомство, спілкування на задану тему**, обмін досвідом та порадами

вміння підтримувати неформальну розмову

діалог

5

30

Критерії оцінювання:

Повнота виконання завдання (0-3 бали по кожному завданню)

Лексика (0-7 балів)

Зрозумілість, вимова, інтонація (0-7 балів)

Граматика (0-7 балів)

Завдання 2

картинка

(1 з 3 на вибір)

опис картинки, аргументація

монолог

5+5

Завдання 3

2 коротких тексти з різними думками на одну тему

Обмін думками, аргументація, вміння вести дискусію та переконувати

діалог

5

Мінімальний прохідний бал

18

Зразок усного екзамену

Шкала оцінювання:

sehr gut bestanden
дуже добре
gut   bestanden
добре
bestanden
складено
nicht   bestanden
не складено

100-88 балів

87-75 балів

74-60 балів

59-0 балів

* З 01.01.2016 усна частина екзамену здається в парі, причому під час 1 та 3 завдань кандидати ведуть діалог між собою.

** Можливі такі теми: „Fremdsprachenlernen“, „Job und Beruf“, „Sport“, „Umgang mit Medien wie Handy, Internet etc.“, „ Lesen in der Welt von heute“

Дати іспитів у 2020 р.

Дати проведення
іспитів ÖSD
у 2020 році
19-20 серпня 2020
10-11 жовтня 2020
12-13 грудня 2020
Детальніше>>
Записатися на екзамен

Останні новини