Правила проведення екзаменів ÖSD

 

1. В день проведення екзамену кандидати повинні пред’явити дійсний закордонний та внутрішній паспорт обовязково з фотографією для ідентифікації особи. Без дійсного посвідчення особи кандидати не можуть бути допущені до екзамену ÖSD.

У випадку, якщо національне посвідчення особи кандидата не містить фотографії, він повинен надати інші документи з фотографією для підтвердження особи.

Голова комісії особисто перевіряє дійсні документи перед початком письмової частини іспиту. Наступний етап перевірки документів проводиться екзаменаторами безпосередньо перед допущенням кандидата до екзаменаційнї аудиторії (і’мя, прізвище, підпис, фото).

2. У разі спізнення на екзамен кандидати не допускаються до складання екзамену.

3. Під час екзамену на столах можуть знаходитися лише паспорт кандидата, письмове приладдя і вода в прозорій пляшці без етикетки.

4. Кандидати, які складають екзамени А1, А1 KID, A2, A2 KID, B1, B1J, не мають права користуватися словником. Під час складання екзамену В2 дозволяється користуватися двомовним та/або одномовним словником, а під час складання екзамену С1 чи С2 – лише одномовним словником. Відповідні словники надаються кандидатам екзаменаційним центром під час екзамену. У разі, якщо рідною мовою кандидатів, які складають екзамен рівня В2, є не українська або російська мови, вони мають право користуватися власним двомовним словником, попередньо надавши його для перевірки екзаменатору перед початком екзамену.

Перехід з аудиторії для підготовки до екзаменаційної аудиторії можливий лише за особистої присутності екзаменатора.

5. Всі інші особисті речі зберігаються в окремому місці, недоступному для кандидатів на час проведення усього іспиту.

6. Під час екзамену не дозволяється користуватися будь-якими електронними пристроями. Мобільні телефони, а також інші пристрої повинні бути вимкнені на час проведення всього екзамену. Якщо під час екзамену мобільний телефон кандидата дзвонить або знаходиться у режимі вібрації, то власник цього телефона усувається від подальшого складання екзамену. В таких випадках кошти за екзамен не повертаються.

7. Кандидати, які заважають проведенню екзамену, користуються забороненими матеріалами, приладами, намагаються списувати чи обговорювати завдання екзамену усуваються від подальшого складання екзамену. В таких випадках кошти за екзамен не повертаються і кандидат не отримає письмового підтвердження про складання екзамену. Про кожен такий випадок невідкладно повідомляється центральний екзаменаційний центр у Відні (Австрія).

8. Під час проведення екзамену кандидатам не дозволяється виходити з аудиторії. В особливих випадках кандидату дозволяється вийти з аудиторії лише у супроводі особи-наглядача (остаточне рішення про це приймає Голова екзаменаційного центру). В таких випадках додатковий час для виконання екзаменаційних завдань кандидату не надається.

9. Під час перерви, яку оголошує екзаменатор, не дозволяється користуватися мобільними телефонами та/чи іншими пристроями, а також конспектами, словниками чи будь-якою іншою довідковою літературою.

10. Всі відповіді у завданнях виконуються ручкою синього або чорного кольору. Виправлення ручкою у відповідях, зроблені кандидатами, не впливають на результат. Користуватися коректором заборонено. Записи на чернетках або відповіді, зроблені олівцем, не перевіряються та не оцінюються.

11. Після повідомлення про закінчення кожної частини екзамену кандидати повинні здати всі матеріали екзамену, а також усі нотатки, зроблені під час виконання завдань, екзаменатору. Кандидати, які продовжують виконувати завдання після закінчення відведеного для цього часу, можуть бути усунені від подальшої здачі екзамену. Це рішення приймає керівник екзаменаційного центру.

12. Під час екзамену не дозволяється робити нотатки про зміст завдань. Про кандидатів, які спробують зробити нотатки з метою подальшого особистого користування або публічного поширення інформації щодо змісту екзамену, невідкладно повідомляється центральний екзаменаційний центр у Відні (Австрія).

13. Усна частина екзамену записується на цифровий носій.

14. Після закінчення усної частини екзамену кандидатам заборонено спілкуватися про зміст екзамену з іншими кандидатами, вони  повинні одразу залишити приміщення, де проходить екзамен.

15. У випадку, якщо складене тільки половина іспиту, присилається сертифікат з підтвердженням успішної частини (усна /письмова). Якщо кандидат іспит не склав повністю, сертифікат не присилається. За запитом надається виписка з офіційної системи ÖSD.

16. ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІСЛЯ КІНЦЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ В АВСТРІЇ (ПРИБЛИЗНО ЧЕРЕЗ ТРИ ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ІСПИТУ). ОЧІКУВАНА ДАТА ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ 3,5 -4 ТИЖНІ.

 

 

З правилами ознайомлений/на  ______________

 

«___» _______________р.

 

 

 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________________________________,

(ПІБ повністю)

надаю згоду ТОВ «Німецько- австрійський освітній центр» на обробку моїх персональних даних

(ПІБ, дата народження, місце народження, або дані свідоцтва про народження,

з метою внесення в базу (Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Prüfungssystem für Deutsch) для замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів (сертифікатів) учасників системи іспитів(ÖSD)  на володіння німецькою мовою як іноземною.

 

 

 

Дати іспитів у 2020 р.

Дати проведення
іспитів ÖSD
у 2020 році
19-20 серпня 2020
10-11 жовтня 2020
12-13 грудня 2020
Детальніше>>
Записатися на екзамен

Останні новини