ÖSD Zertifikat A1

ПИСЬМОВИЙ ЕКЗАМЕН Загальна тривалість: 55 хв.

ЧИТАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

5 ситуацій і 6 об’яв

глобальне та детальне розуміння тексту

підібрати до кожної ситуації об’яву

25 хвилин

10

Завдання 2

3 тексти по 2 запитання

детальне розуміння тексту

відповісти на запитання в форматі так/ні або правильно/ неправильно

10

Завдання 3

5 текстів 6 картинок

глобальне та детальне розуміння тексту

підібрати до кожного тексту картинку

10

Всього балів

30

АУДІЮВАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

5 текстів 6 картинок

(програється 1 раз)

глобальне розуміння тексту

підібрати до кожного текста картинку

10 хвилин

10

Завдання 2

запис на автовідповідач

(програється 2 рази)

детальне розуміння тексту

записати потрібну інформацію

10

Завдання 3

5 коротких інтерв’ю

(програється 1 раз)

глобальне та детальне розуміння тексту

вибрати правильну відповідь (поставити хрестик)

10

Всього балів

30

ПИСЬМО

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

формуляр

відтворювальне написання

заповнити формуляр

20 хвилин

5

Завдання 2

лист та вказівки щодо відповіді на нього

кероване писання з метою комунікації

написати відповідь на лист за заданими параметрами

(30 слів)

10

Критерії оцінювання:

Довжина тексту (-2-0 балів)

Повнота виконання завдання (-2-0 балів)

Комунікативна доцільність/ вид тексту (0-1 балів)

Текст / побудова тексту/ зв’язаність тексту (0-1 балів)

Лексика (0-4 бали)

Граматика (0-4 бали)

Всього балів

15

Зразок письмового екзамену з відповідями

УСНИЙ ЕКЗАМЕН

ГОВОРІННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Підготовка

на підготовку видаються всі завдання

10 хвилин

Завдання 1

6 тем

представитись, говорити про себе на 4 теми на власний вибір

вільне говоріння

монолог

10 хвилин

25

Критерії оцінювання:

Повнота виконання завдання (0-4 бали по кожному завданню)

Лексика (0-5 балів)

Зрозумілість, вимова, інтонація (0-4 бали)

Граматика (0-4 бали)

Шкала оцінювання:

Завдання 2

картинка

(буденна ситуація)

описати ситуацію

описання картинки за заданими параметрами

Завдання 3

та сама картинка

розіграти ситуацію з картинки

вільне інтерактивне говоріння, діалог з екзаменатором

Зразок усного екзамену

Шкала оцінок:

sehr gut bestanden

дуже добре

gut bestanden

добре

bestanden

складено

nicht bestanden

не складено

100-88 балів

87-75 балів

74-60 балів

59-0 балів

Дати іспитів у 2020 р.

Дати проведення
іспитів ÖSD
у 2020 році
19-20 серпня 2020
10-11 жовтня 2020
12-13 грудня 2020
Детальніше>>
Записатися на екзамен

Останні новини