ÖSD Zertifikat A2

ПИСЬМОВИЙ ЕКЗАМЕН

Загальна тривалість: 1 год. 15 хв.

ЧИТАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

5 газетних текстів і 10 заголовків

глобальне та детальне розуміння тексту

підібрати до кожного тексту заголовок

30 хвилин

15

Завдання 2

газетний текст

детальне розуміння тексту

вибір з 3 відповідей

10

Всього балів

25

Мінімальний прохідний бал

5

АУДІЮВАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

2 повідомлення по радіо

(програється 1 раз)

глобальне та детальне розуміння тексту

вибрати 4 правильні відповіді з 8

15 хвилин

10

Завдання 2

запис на автовідповідач

(програється 2 рази)

детальне розуміння тексту

записати потрібну інформацію

10

Завдання 3

5 коротких інтерв’ю

(програється 1 раз)

глобальне та детальне розуміння тексту

вибрати правильну відповідь (поставити хрестик)

10

Всього балів

30

Мінімальний прохідний бал

6

ПИСЬМО

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання

лист та вказівки щодо відповіді на нього

кероване писання з метою комунікації

написати відповідь на лист за 4 заданими параметрами

(50 слів)

30 хвилин

15

Критерії оцінювання:

Довжина тексту (-3-0 балів)

Повнота виконання завдання (-2-1  бал)

Комунікативна доцільність/ вид тексту (0-2 бали)

Текст / побудова тексту/ зв’язаність тексту (0-2 бали)

Лексика (0-5 балів)

Граматика (0-5 балів)

Всього балів

15

Мінімальний прохідний бал

3

Мінімальний прохідний бал за письмовий екзамен

15

Зразок письмового екзамену з відповідями

УСНИЙ ЕКЗАМЕН

ГОВОРІННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Підготовка

на підготовку видаються матеріали до другого завдання

10 хвилин

Завдання 1

6 тем

представитись, говорити про себе на 5 тем на власний вибір

вільне говоріння

монолог

10 хвилин

20

Критерії оцінювання:

Повнота виконання завдання (0-3 бали по кожному завданню)

Лексика (0-5 балів)

Зрозумілість, вимова, інтонація (0-4 бали)

Граматика (0-5 бали)

Завдання 2

описання ситуації, підказки

вільне говоріння, інтерактивне, діалог

рольова гра з підказкою у вигляді картинки

Мінімальний прохідний бал за усний іспит

10

Зразок усного екзамену

Шкала оцінок:

sehr gut bestanden

дуже добре

gut bestanden

добре

bestanden

складено

nicht bestanden

не складено

100-90 балів

89-75 балів

74-49 балів

48-0 балів

Дати іспитів у 2020 р.

Дати проведення
іспитів ÖSD
у 2020 році
19-20 серпня 2020
10-11 жовтня 2020
12-13 грудня 2020
Детальніше>>
Записатися на екзамен

Останні новини