ÖSD KID A2

ПИСЬМОВИЙ ЕКЗАМЕН

Загальна тривалість: 1 год. 15 хв.

ЧИТАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

7 ситуацій і 6 об’яв

глобальне розуміння тексту, стратегії читання

упорядкувати об’ява-текст

30 хвилин

10

Завдання 2

текст

детальне розуміння тексту

вибір з 3 відповідей

10

Завдання 3

стаття з молодіжного журналу

глобальне та детальне розуміння тексту, граматика тексту

вставити слова в текст

5

Всього балів

25

АУДІЮВАННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання 1

2 повідомлення по радіо

(програється 1 раз)

глобальне та детальне розуміння тексту

вибрати 4 правильні відповіді з 8

15 хвилин

10

Завдання 2

запис на автовідповідач

(програється 2 рази)

детальне розуміння тексту

записати потрібну інформацію

5

Завдання 3

5 коротких інтерв’ю

(програється 1 раз)

глобальне та детальне розуміння тексту

вибрати правильну відповідь (поставити хрестик)

10

Всього балів

25

ПИСЬМО

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Завдання

лист та вказівки щодо відповіді на нього

кероване писання з метою комунікації

написати відповідь на лист за 4 заданими параметрами

(50 слів)

30 хвилин

20

Критерії оцінювання:
Довжина тексту (-3-0 балів)
Повнота виконання завдання (-2-1  бал)
Комунікативна доцільність/ вид тексту (0-3 бали)
Текст / побудова тексту/ зв’язаність тексту (0-4 бали)
Лексика (0-6 балів)
Граматика (0-6 балів)

Всього балів

20

Мінімальний прохідний бал за письмовий екзамен

35

Зразок письмового екзамену з відповідями

УСНИЙ ЕКЗАМЕН

ГОВОРІННЯ

Вид

Що перевіряється

Формат

Час

Бали

Підготовка

на підготовку видаються матеріали до другого завдання

10 хвилин

Завдання 1

6 тем

представитись, говорити про себе на 5 тем на власний вибір

вільне говоріння

монолог

10 хвилин

12

Критерії оцінювання:
Повнота виконання завдання (0-4 бали)
Зрозумілість, вимова, інтонація (0-4 бали)
Граматика (0-4 бали)

Завдання 2

описання ситуації, підказки

вільне говоріння, інтерактивне, діалог

рольова гра з підказкою у вигляді картинки

18

Критерії оцінювання:
Повнота виконання завдання (0-3 бали по кожному завданню)
Лексика (0-5 балів)
Зрозумілість, вимова, інтонація (0-4 бали)
Граматика (0-5 бали)

Мінімальний прохідний бал за усний іспит

14

Зразок усного екзамену

Шкала оцінок:

sehr gut bestanden

дуже добре

gut bestanden

добре

bestanden

складено

nicht bestanden

не складено

100-90 балів

89-75 балів

74-49 балів

48-0 балів

Дати іспитів у 2020 р.

Дати проведення
іспитів ÖSD
у 2020 році
19-20 серпня 2020
10-11 жовтня 2020
12-13 грудня 2020
Детальніше>>
Записатися на екзамен

Останні новини